De Musée rural zu Bënzelt ass op

23.05.2022

De Musée rural zu Bënzelt ass tëscht Ouschteren an Allerhellgen all Dag vu 14.00 bis 18.00 Auer op.

Fir Gruppen a Schoulklassen d'ganzt Joer op Rendezvous.

De Musée rural zu Bënzelt ass op