Biergerbedeelegung – Leitbild Visioun Nordstad 2035

07.07.2020

Am Opdrag vum Ministère fir Energie a Landesplanung gëtt e sougenanntent 'Leitbild' fir d'Zukunft vun der Nordstad entwéckelt.

D'Biergerbedeelegung riicht sech un éischter Plaz un d'Leit di an der Nordstad wunnen, awer och un all aner Intresséierter. D'Ëmfro leeft nach bis Enn Juli 2020.

Hei ass de Link fir bei d'Ëmfro.

Biergerbedeelegung – Leitbild Visioun Nordstad 2035