Tambow


Tambow

Tambow

D’Lagerliewe vun de lëtzebuerger Jongen zu Tambow a russescher Krichsgefaangenschaft.

(1997 – DVD PAL 20 Minutten)

20 Euro, Versand abegraff

NORDLIICHT TV

22, route de Diekirch
L-9381 MOESTROFF

Tel & Fax: (+352) 80 38 66

info@nordliicht.lu