NORDLIICHT TV 12.07.2017

Nordliicht TV 12.07.2017

Titelen

    • De Grondsteen vun der neier Akerbauschoul zu Gilsdref gouf geluecht
    • « Sou schmaacht Woltz » um 65. Weeltzer Festival
    • Animatioun op der Koll zu Uewermaartel
    • « Les 4 Uniques » stellen zu Veianen aus
    • Traditionellen Open Air Konstfestival zu Lellgen
Teilen aufLinkedIn

NORDLIICHT TV

22, route de Diekirch
L-9381 MOESTROFF

Tel & Fax: (+352) 80 38 66

info@nordliicht.lu